Investerare

En viktig och bärande del av vår affärsidé är att DS Plattformen ska utgöra ett attraktivt placeringsalternativ för dig som är investerare.

Enligt vår utdelningspolicy ska minst 50 procent av bolagets överskott delas ut till aktieägarna, genom kontantutdelningar eller genom utdelning av aktier. Målsättningen att genomföra ägarspridningar av intressanta bolag, antingen inför en listning eller i samarbete med redan listade bolag. Ägarspridning genom utdelning innebär att våra aktieägare utan kostnad erhåller aktier i andra bolag. På så sätt erhåller våra aktieägare en extra aktieutdelning utöver utdelningen från DS Plattformen.

Det är vår bedömning att investeringar i DS Plattformen görs till en lägre risk än motsvarande investeringar i bolag som är listade på de mindre marknadsplatserna, det vill säga de bolag som i första hand är DS Plattformen kunder. Då DS Plattformen är engagerat i ett flertal bolag uppnås per automatik en god riskspridning.

DS Plattformens intäkter utgörs av avkastning på investeringar, ränta på vår direkta utlåning samt garantiarvoden. Därtill kommer konsulttjänster som genomförs åt de bolag vi är investerade i.

Flera faktorer stöder vår affärsidé och vår målsättning om hög avkastning till bolagets ägare. Efterfrågan på investeringskapital är hög och våra medarbetare har lång erfarenhet från finanssektorn och företagsrådgivning. Dessutom har många av oss erfarenheter av att bygga upp verksamheter med hög avkastning.

Fyll i formuläret och få pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.