Pressmeddelanden

Marco Marangoni - ny vd för DS Plattformen

En konsekvens av det omvända förvärvet av Whitepearl Holdings Limited som DS Plattformens årstämma beslutade om, är att Marco Marangoni tar över vd-posten på DS Plattformen från Bo Lindén. 

Att vd-bytet skulle äga rum i samband med det omvända förvärvet av Whitepearl Holdings Limited, kommunicerades i ett tidigare pressmeddelande från den 21 december 2022. Bytet sker för att spegla förändringarna i bolagets verksamhet som följer av förvärvet.

Marco Marangoni är vd i White Pearl Technology Group sedan 2020 och har över trettio års erfarenhet från ledande befattningar i flera multinationella IT-företag i Europa, Sydamerika, Afrika och Mellanöstern. Han har en administrativ och kommersiell teknisk examen från Milano, ITC.

Mer information om förvärvet finns att läsa i kommunikén från årsstämman den 11 april 2023.

För ytterligare information kontakta:

Marco Marangoni, CEO, White Pearl Technology Group 

E-post: [email protected] 

Telefon: +598 93 370 044

DS Plattformen AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som historiskt investerat i mindre listade bolag för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar. Bolagets verksamhet kommer dock att ändras i enlighet med vad årsstämman beslutat om.

2023-05-15
Regulatorisk

En konsekvens av det omvända förvärvet av Whitepearl Holdings Limited som DS Plattformens årstämma beslutade om, är att Marco Marangoni tar över vd-posten på DS Plattformen från Bo Lindén. 

2023-05-12
Regulatorisk

Vid årsstämman den 11 april 2023 i DS Plattformen, org.nr 556939-8752 ("DS Plattformen" eller "Bolaget"), beslutades om sammanläggning av Bolagets aktier, innebärande att femton (15) befintliga aktier sammanläggs till en (1) aktie. Stämman bemyndigade styrelsen att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen. DS Plattformens styrelse har nu, med stöd av bemyndigandet, beslutat om att avstämningsdagen för sammanläggningen av aktier ska vara den 17 maj 2023.

2023-04-24
Regulatorisk

Då Whitepearl Holdings Limited, som förvärvats av DS Plattformen genom godkännande på bolagsstämman den 11 april, publicerar rapporter halvårsvis, kommer kvartalsrapporten som avsågs publiceras den 28 april att utgå. 

2023-03-10
Regulatorisk

Aktieägarna i DS Plattformen AB (publ), org.nr 556939-8752 ("Bolaget"), kallas till årsstämma tisdagen den 11 april 2023 klockan 11:00 i KANTER Advokatbyrås lokaler, Engelbrektsgatan 3, 111 84 Stockholm. Entrén till stämmolokalen öppnas klockan 10:30.

2023-03-06
Regulatorisk

DS Plattformen AB ("DS Plattformen" eller "Bolaget") har, som offentliggjordes den 21 december 2022, ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Whitepearl Holdings Limited med betalning i form av nyemitterade aktier i DS Plattformen ("Transaktionen"). Transaktionen är bl.a. villkorad av att ett listbyte genomförs från NGM Nordic SME till Nasdaq First North Growth Market ("Nasdaq First North").

2023-02-16
Regulatorisk
2022-12-21
Regulatorisk

DS Plattformen AB ("DS Plattformen") har ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Whitepearl Holdings Limited ("Whitepearl"). 

2022-12-13
Regulatorisk

Skatteverket har beslutat om det skattepliktiga värdet för den genomförda utdelningen av aktier i Green Apps Technologies International.

1
2
...
18
>>

Fyll i formuläret och få pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.