Pressmeddelanden

Delårsrapport januari - september 2022

1 juli - 30 september 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 0,3 (30,9) MSEK
 • Resultat efter finansnetto uppgick till -0,2 (19,3) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick för perioden till -0,2 (15,3) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,004 (0,34) SEK
 • Substansvärde per aktie 0,11 (1,70) SEK

1 januari - 30 september 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 22,8 (119,4) MSEK
 • Resultat efter finansnetto uppgick till -4,9 (52,7) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick för perioden till -4,9 (44,4) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,109 (0,985) SEK

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

 • Dividend Sweden delades i sin helhet ut till DS Plattformens aktieägare och noterades på NGM Nordic SME
 • Avtal med Green Apps Technologies International AB (publ) om ägarspridning av ca 2,7 MSEK.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • En extra bolagsstämma är kallad till den 24 oktober för att besluta om vinstutdelning av aktier i Green Apps Technologies International AB (publ).

 

Detta är sådan information som DS Plattformen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 oktober 2022, kl 08.15 CEST.

För ytterligare information kontakta:

Bo Lindén, VD, [email protected]

DS Plattformen AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar och genomför finansieringslösningar till mindre bolag, noterade eller på väg att bli det, för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

Filer för nedladdning
2022-12-21
Regulatorisk

DS Plattformen AB ("DS Plattformen") har ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Whitepearl Holdings Limited ("Whitepearl"). 

2022-12-13
Regulatorisk

Skatteverket har beslutat om det skattepliktiga värdet för den genomförda utdelningen av aktier i Green Apps Technologies International.

2022-10-24
Regulatorisk

DS Plattformen höll extra bolagsstämma i Stockholm den 24 oktober 2022. Nedan följer besluten i sammandrag.

2022-10-21
Regulatorisk
2022-09-30
Regulatorisk

DS Plattformen har ingått ett avtal med Green Apps Technologies international AB (publ), att genom utdelning ägarsprida aktier för ca 3 MSEK i bolaget.

2022-09-22
Regulatorisk

Skatteverket har beslutat om det skattepliktiga värdet för de genomförda utdelningarna av aktier och teckningsoptioner i Dividend Sweden.  

2022-09-06
Regulatorisk

Skatteverket har beslutat om det skattepliktiga värdet för de genomförda utdelningarna av aktier i Malma Logistik och Hoi Publishing.  

2022-07-27
Regulatorisk
2022-07-06
Regulatorisk

DS Plattformen beslutade den 31 mars 2022 om att dela ut samtliga aktier och teckningsoptioner i Dividend Sweden AB till sina aktieägare. Idag, den 6 juli 2022, är sista dag för handel inklusive rätten till utdelning i Dividend Sweden. Avstämningsdagen för utdelningen är den 8 juli 2022. Dividend Sweden kommer att upptas till handel på NGM Nordic SME den 12 juli 2022 med tickerkod DIV.

1
2
...
23
>>

Fyll i formuläret och få pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.