Pressmeddelanden

Delårsrapport januari - juni 2022

1 april - 30 juni 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 32,1 (44,1) MSEK
 • Resultat efter finansnetto uppgick till 4,2 (12,5) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick för perioden till 3,3 (9,9) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 0,07 (0,22) SEK
 • Substansvärde per aktie 1,31 kr (1,92)

 1 januari - 30 juni 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 43,2 (88,5) MSEK
 • Resultat efter finansnetto uppgick till 4,8 (33,4) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick för perioden till 2,8 (29,2) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 0,06 (0,65) SEK
 • Utdelningar under perioden uppgick till 7 MSEK

 Väsentliga händelser under andra kvartalet

 • Dividend Sweden bytte namn till DS Plattformen AB.
 • Dotterbolaget DS SPAC 2 bytte namn till Dividend Sweden AB.
 • Aktier i Hoi Publishing AB delades ut, värde ca 3 MSEK.
 • Aktier i Malma Logistik AB (publ) delades ut, värde ca 4 MSEK.

 Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Dividend Sweden delades ut i sin helhet till DS Plattformens aktieägare och noterades på NGM Nordic SME

 

Detta är sådan information som DS Plattformen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 juli 2022, kl 12.00 CEST.

För ytterligare information kontakta:

Bo Lindén, VD, [email protected]

DS Plattformen AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar och genomför finansieringslösningar till mindre bolag, noterade eller på väg att bli det, för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

Filer för nedladdning
2022-12-21
Regulatorisk

DS Plattformen AB ("DS Plattformen") har ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Whitepearl Holdings Limited ("Whitepearl"). 

2022-12-13
Regulatorisk

Skatteverket har beslutat om det skattepliktiga värdet för den genomförda utdelningen av aktier i Green Apps Technologies International.

2022-10-24
Regulatorisk

DS Plattformen höll extra bolagsstämma i Stockholm den 24 oktober 2022. Nedan följer besluten i sammandrag.

2022-10-21
Regulatorisk
2022-09-30
Regulatorisk

DS Plattformen har ingått ett avtal med Green Apps Technologies international AB (publ), att genom utdelning ägarsprida aktier för ca 3 MSEK i bolaget.

2022-09-22
Regulatorisk

Skatteverket har beslutat om det skattepliktiga värdet för de genomförda utdelningarna av aktier och teckningsoptioner i Dividend Sweden.  

2022-09-06
Regulatorisk

Skatteverket har beslutat om det skattepliktiga värdet för de genomförda utdelningarna av aktier i Malma Logistik och Hoi Publishing.  

2022-07-27
Regulatorisk
2022-07-06
Regulatorisk

DS Plattformen beslutade den 31 mars 2022 om att dela ut samtliga aktier och teckningsoptioner i Dividend Sweden AB till sina aktieägare. Idag, den 6 juli 2022, är sista dag för handel inklusive rätten till utdelning i Dividend Sweden. Avstämningsdagen för utdelningen är den 8 juli 2022. Dividend Sweden kommer att upptas till handel på NGM Nordic SME den 12 juli 2022 med tickerkod DIV.

1
2
...
23
>>

Fyll i formuläret och få pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.