Aktien

DS Plattformen har gett ut aktier i två aktieslag, A-aktier och B-aktier. Antalet utestående aktier är 45 091 858, varav 373 332 av serie A och 44 718 526 av serie B, envar med ett kvotvärde om 0,01 SEK.

DS Plattformens B-aktie är listad på handelsplatsen NGM Nordic SME.

Handelsinformation

Aktiens kortnamn: DSPAB-B
Aktiens ISIN-kod: SE0011204858

För att följa aktien på NGMs hemsida klicka här. 

NGM Nordic SME

Nordic SME är en tillväxtmarknad för små och medelstora företag för notering och handel i aktier och aktierelaterade värdepapper som drivs av Nordic Growth Market NGM AB. Nordic SME är en tillväxtmarknad för små och medelstora företag i enlighet med MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive II). En investerare bör ha i åtanke att aktier och aktierelaterade värdepapper som är noterade på Nordic SME inte är börsnoterade och att bolaget därför inte omfattas av samma regelverk till skydd för aktieägare som börsnoterade bolag.

Fyll i formuläret och få pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.